Formát „ne-konference“ znamenal, že akce byla bodově zaměřena na témata a otázky pro účastníky nejdůležitější. Tento vysoce interaktivní přístup kladl důraz na vzájemné učení a spolupráci a 22. červen v Bruselu přinesl den intenzivních diskusí o budoucnosti poskytování médií.

Více než 120 účastníků společně vytvořilo agendu pokrývající širokou škálu témat – 36 prezentací vedoucích k 27 sezením, která probíhala v paralelních blocích po celý den. Stručný přehled o tom, co a jak dnes projekt DVB zpracovává, přináší tento článek a hostitelé jednotlivých schůzek byli vybízeni, aby byli co nejvíce „orientováni na výstup“. To znamenalo, aby zajistili čas na projednání dalších kroků, které by téma posunuly vpřed.

Téměř každá zpráva o zasedání definovala takové další kroky, které obvykle vedou k novým úkolům a zadáním do příslušných pracovních skupin, k dalšímu výzkumu nebo k akci ze strany těch, kteří se účastní diskusí.

Dominantní DVB-I

Standard DVB-I (Digital Video Broadcasting – Internet/Intersection – jako průsečík lineární televize a streamingu přes internet – nejnovější specifikaci možno nalézt zde) patřil k nejvíce diskutovaným tématům akce a v podstatě se stalo předmětem konference v sérii krátkých seminářů. Po obecném přehledu nastavení scény o tom, jak se vyvíjí samotná specifikace, následovala sekce s aktualizacemi ze zkušebních a testovacích aktivit v Itálii, Německu a Irsku. Po relaci o zjišťování služeb a jejich seznamech následovala diskuse o funkcích „usnadnění“ a další o přípravě metadat. Den byl završen velmi plodnou diskusí identifikující překážky zavádění DVB-I a akcí, které by vedly k oživení.

K tomuto tématu přineseme další samostatný článek, odkaz na náš předchozí vidíte níže.

 

Nová specifikace DVB-I byla zveřejněna tento týden jako DVB BlueBook A177

Pokrok v dalších řešeních DVB

Další sada schůzek se zaměřila na existující specifikace DVB a zkoumala způsoby, jak zvýšit jejich nasazení. Diskutovaná témata zahrnovala rozsah, v jakém by „DVB Native IP“ mohla pomoci provozovatelům vysílání zaplnit mezeru ve službách OTT, efektivní způsoby, jak dostat do domácností více obsahu UHD HDR (s vysokým dynamickým rozsahem) a výzvu podpořit zavádění specifikací cílené reklamy DVB. Uskutečnilo se také zasedání o tom, jak by DVB-SIS (Single Illumination System) mohl získat větší tržní uplatnění, pokud by bylo obnoveno zaměření na ověřování (V&V) vstupních dat, jako prostředku pro usnadnění jejich zavádění.

 

Nové technologie a trendy

Širší trendy v oboru inspirovaly několik zasedání, přičemž účastníci zkoumali, kde by mohla být nějaká nová standardizační práce pro projekt DVB, kterou by bylo možné provést v různých oblastech. Jedno zasedání se například zeptalo, co by mohlo být potřebné, kromě stávajících řešení DRM (správa digitálních práv), pro obsah typu OTT, další diskutovalo o tom, zda by technologie otevřeného ukládání do mezipaměti mohla hrát roli v DVB-MABR a DVB-NIP a několik dalších sekcí se zabývalo novými technologiemi uživatelské zkušenosti, jako je syntéza filmového zrna, haptika a prostorové video.

Mezi další témata, která se objevila na pořadu jednání, patřila udržitelnost – konkrétně přínos stejně, jako potenciální konflikt, který může přinést „dostatečně dobrý obsah“ a „dostatečně dobré doručení“ z pohledu odolnosti systémů. Jakož i otázky týkající se roztříštěnosti globálních standardů a potenciálu pro nalezení více společných rysů.

 

HbbTV bude možné ovládat hlasem Verze 2.0.4 podporuje také DVB-I

Pohled dovnitř

Někteří z nejaktivnějších ve vedení projektu DVB, včetně nečlenů, využili příležitosti a přinesli názory a příspěvky o tom, jak se organizace může vyvíjet k lepšímu. To zahrnovalo například relaci na téma, jak více do aktivit DVB zapojit mladší generaci, a další o tom, jak nejlépe rozdělit propagační rozpočet organizace, aby se zajistilo lepší povědomí a porozumění specifikacím DVB. Diskutovalo se také o referenčních nástrojích a obsahu testů, které by mohly být zpřístupněny realizátorům.

Den byl zakončen „uzavíracím kruhem“, kde každý hostitel stručně shrnul své zasedání a to, co očekával, že se bude dít dál. Zpráva byla podána o každé relaci a je k dispozici účastníkům DVB World 2023 a členům DVB.

Úvodní fotokoláž: zdroj dvb.org