IPTV se stala nejvýnosnější placenou televizní platformou v tuzemsku. Vyplývá to z analýzy Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) ve Zprávě o vývoji trhu za rok 2022 zveřejněné na jeho webu. Z téměř 7,1 miliard korun maloobchodních tržeb za šíření rozhlasového a televizního vysílání připadly na IPTV přes čtyři miliardy Kč.

„Celkové maloobchodní tržby za šíření rozhlasového a televizního vysílání dosáhly v roce 2022 objemu téměř 7,1 mld. Kč. Nadpoloviční podíl připadl IPTV, poskytovatelé služeb na této platformě utržili v souhrnu přes 4 mld. Kč. Mírná převaha satelitní platformy nad kabelovou televizí v počtu účastníků se promítla i do tržeb, poskytovatelé satelitních služeb utržili v roce 2022 necelých 1,7 mld. Kč, zatímco operátoři kabelových televizí inkasovali celkem přes 1,3 mld. Kč,“ uvádí ČTÚ, podle něhož se z IPTV stala nejsilnější placená televizní platforma v Česku s dosahem do 40 procent domácností (terestrickou televizi využívá podle stejné zprávy něco přes 54 procent domácností).

„Pětice největších poskytovatelů služby IPTV si v roce 2022 mezi sebou rozdělila souhrnný tržní podíl ve výši 94,6 % z celkového množství účastníků této platformy. Nadpoloviční tržní podíly co do počtu účastníků i výše tržeb zaujímala v tomto roce služba O2 TV, následována s odstupem službou dalšího mobilního operátora T-Mobile TV. Více než 100 tis. účastníků vykazovala ještě služba sledovanitv.cz,“ konstatuje ČTÚ. Tyto tři největší poskytovatele pak doplnila společnost Nej.cz s.r.o. se svojí službou NejTV a službou Kuki, která se po fúzi s jejím původním poskytovatelem SMART Comp. a.s. rovněž stala součástí nabídky tohoto operátora a dále televizní služba společnosti PODA a.s.

DVB-T2 vs. IPTV: co je lepší? Od obsahu přes funkce a cenu po stabilitu

Satelit se rapidně propadá, mírně klesají i kabelovky

V letech 2018 až 2022 zaznamenal segment placených televizních služeb růst o 12,5 procenta, což představuje přes 300 tisíc nových předplatitelů. Nejvíce předplatitelů má IPTV, a to okolo 1,1 milionu, i když po překonání hranice milionu abonentů tempo růstu zpomalilo. Naopak největší pokles počtu předplatitelů zaznamenal satelit a úbytek u něj zrychlil po roce 2020. „Za sledované období tak ubyla více než pětina účastníků této platformy (téměř 250 tis.), jejímž největším poskytovatelem v roce 2022 byla v České republice společnost Canal+ Luxembourg S.à r.l., když na konci roku 2022 jich bylo vykázáno celkem necelých 849 tis. Za stejné období se počet účastníků IPTV téměř zdvojnásobil a narostl tak na hodnotu 1,098 mil.,“ vypočítává ČTÚ.

Kabelovou televizi využívalo okolo 800 tisíc předplatitelů a v posledních dvou letech mírně ztrácela. „V roce 2022 tak klesl počet jejích účastníků na 791,2 tis., když necelým 59 % z nich byla služba poskytována ve standardu DVB-C. Operátorem s nejvyšším počtem účastníků využívajících v tomto roce platformu CATV byla společnost Vodafone Czech Republic a.s.,“ dodal ČTÚ. Vodafone se však snaží předplatitele kabelové televize, které získal akvizicí někdejší největší tuzemské kabelové společnosti UPC Česká republika, převést na svoji službu IPTV.

Atmedia Index 2023: Placená televize roste, jde zejména o IPTV

Štítky