V českém DVB-T2 by brzy měla odstartovat nová teleshoppingová televize Hit TV, o jejíž licenci žádá společnost #THETOPMERCH. Nepůjde však o žádného nováčka, za projektem stojí švédský podnikatel Per-Anders Everbring, který v Česku provozoval společnosti TV – Shop a Smart Shop nabízející zboží prostřednictvím teleshoppingových bloků na velkých televizích.

Ani projekt Hit TV patrně není úplně novou myšlenkou, protože Per-Anders Everbring si už v listopadu 2019 registroval internetovou doménu www.hittv.cz. Na té sice zatím není žádný obsah, ale jak název webu i majitel domény napovídají, bude přímo souviset s chystanou televizní stanicí. Ta si již zajistila programovou pozici v celoplošném multiplexu 23, který provozuje společnost Czech Digital Group, dceřiná firma Českých Radiokomunikací (CRA). Tento operátor už dříve oznámil, že pro teleshoppingový kanál připravil pozici označovanou Test-4. Start Hit TV má nicméně zpoždění, protože majitel CRA, společnost Cordiant Digital, v květnu oznámil, že tato televizní stanice má odstartovat do konce letošního třetího čtvrtletí, tedy do konce září. Stanice však požádala o vysílací licenci až 18. října.

Jisté je, že podle květnové tiskové zprávy Cordiant Digital provozovatel stanice uzavřel s CRA distribuční smlouvu na tři roky. Majitel CRA však v této souvislosti hovořil o švédské společnosti Topmerch Group, zatímco o vysílací licenci žádá česká společnost #THETOPMERCH. Ta vznikla teprve v únoru letošního roku a vlastnila ji firma Simply Office, ale po pouhém jednom měsíci přešla na Per-Anderse Everbringa, poté na jeho firmu Velhas Corp a ta posléze změnila název na FOWK Media Czech Republic, která je nyní stoprocentním vlastníkem #THETOPMERCH. Jediným jednatelem žadatele o licenci Hit TV je Bohdan Chrenovský z Uherského Hradiště, a to teprve od 6. září letošního roku. Od 3. října je pak také jediným členem správní rady FOWK Media Czech Republic.

Do multiplexu 23 míří kanál Topmerch Teleshoppingová televize ze Švédska

Epizoda s nasmlouvaným teleshoppingem na Šlágr TV

Zajímavé je, že Per-Anders Everbring sehrál důležitou roli v soudním sporu mezi provozovatelem hudební televize Šlágr TV a CRA o nezaplacených pohledávkách za šíření televizního signálu. Majitel Šlágr TV Karel Peterka totiž v roce 2020 poté, co CRA vypnuly vysílání Šlágr TV ve své síti, soudu tvrdil, že se dohodl s Everbingem na pravidelném vysílání teleshoppingu v objemu 6 milionů korun měsíčně na celý rok dopředu a vypnutím signálu tak přišel o zisk, který stanovil na 72 milionů korun a ty chtěl odečíst od částky, kterou Šlágr TV dlužila CRA. Soud ale na tuto argumentaci nepřistoupil a ani nepřipustil Per-Anderse Everbringa jako svědka v líčení. Karel Peterka totiž na jednu stranu tvrdil, že si CRA účtovaly přemrštěnou částku za distribuci signálu ve výši tří milionů korun měsíčně, ale zároveň dokládal, že měl domluveného jediného inzerenta, který mu byl ochotný platit šest milionů korun měsíčně. Údajný ušlý zisk z teleshoppingu od Everbringa tudíž neuznal.

Tím však spolupráce Karla Peterky a Per-Anderse Everbringa nekončila, protože v roce 2019, kdy si Everbring registroval internetovou doménu www.hittv.cz, spolu založili firmu HIT Direct, v níž měli oba poloviční podíl (internetová doména byla registrovaná měsíc před zapsáním firmy do obchodního rejstříku). Peterkovo angažmá v této firmě ale skončilo v září 2021 a od té doby je jediným vlastníkem HIT Directu Per-Anders Everbring. Tento švédský podnikatel má však na českém trhu o dost bohatší historii. Již v roce 1995 zakládal společnost TV – Shop Česká republika, později přejmenovanou na Telenákup Česká republika. Šlo o jednu z největších tuzemských firem zaměřených na přímý prodej zboží prostřednictvím teleshoppingu na velkých televizních stanicích, která však v roce 2015 skončila v likvidaci.

Šlágr TV ukončil pozemní digitální vysílání, nenaladíte ho v DVB-T ani DVB-T2. Stejně jako Šlágr 2

Teleshoppingové firmy v Česku a na Slovensku skončily v likvidaci

Mezitím však Per-Anders Everbring vstoupil do jiné teleshoppingové společnosti TV Obchod, kde s stal v roce 2004 jediným majitelem a jednatelem, ale o rok později ji převedl na nizozemskou společnost Hopa Beheer B.V. Také TV Obchod skončil v likvidaci, když na něj byl v roce 2006 prohlášen konkurz na majetek a o rok později byl tento konkurz zrušen z důvodu „nedostatku majetku“. V roce 2010 vstoupil Per-Anders Everbring do další teleshoppingové společnosti Shop Smart Czech Republic, v níž získal podíl 49 procent a stal se jejím jediným jednatelem. Dalšími dvěma společníky s podíly 25,5 procenta byli Michal Heřman a česká společnost Nordic Holding. I tento projekt, který na trhu fungoval pod názvem Smart Shop, skončil krachem, když společnost v roce 2011 vyhlásila insolvenci.

V roce 2012 vyhlásila společnost Shop Smart Czech Republic úpadek a na konci roku 2014 soud zrušil konkurz na její majetek, protože splnila rozvrhové usnesení. Z obchodního rejstříku byla firma vymazána v roce 2019. Podobně skončily i Everbringovy aktivity na Slovensku. Tamní společnost Smart Shop založená v roce 2002 zanikla v roce 2014, TV Obchod SR fungoval od roku 2002 do roku 2021 a GERD Universal, který fungovala od roku 1997, zanikla rovněž v roce 2021.