Dubaj v těchto dnech hostí nejen světovou konferenci o změně klimatu, na kterou zavítal i český premiér Petr Fiala, ale také Světovou radiokomunikační konferenci WRC-23, na níž se jedná o budoucnosti terestrického televizního vysílání po roce 2030.

WRC-23 začala už v listopadu a potrvá až do konce tohoto týdne. Za Českou republiku se této ostře sledované akce účastní delegace složená ze zástupců Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ), ministerstva průmyslu a obchodu, ministerstva obrany a ministerstva dopravy. „Jednání se účastní čtyři až osm delegátů České republiky, podle aktuální etapy jednání, zastoupení jednotlivých institucí je tedy v různých fázích konference různé,“ uvedla na dotaz serveru Televizníweb.cz mluvčí ČTÚ Tereza Meravá. Podle informací redakce se začátku konference účastní „vyšší šarže“ zainteresovaných státních institucí a poté na akci zůstávají úředníci specializující se na konkrétní obor, který WRC projednává. Někteří zástupci České republiky bývají na akci i několik týdnů.

UHF pásmo pro TV v Evropě je potvrzeno Přípravná skupina CEPT schválila plán pro WRC 23

Podrobné závěry až na jaře 2024

Připomeňme, že jedním z nejsledovanějších bodů WRC-23 je otázka dalšího osudu kmitočtových pásem 500 a 600 MHz, která nyní využívá terestrické televizní vysílání. Mobilní operátoři vyvinuli značný tlak na to, aby minimálně pásmo 600 MHz připadlo novým sítím 5G a 6G. Česká republika na konferenci odjížděla s jednotným názorem EU, že by toto pásmo mělo zůstat prioritně pro terestrické televizní vysílání, a to i po roce 2030. Do tohoto data jsou kmitočty v pásmech 500 a 600 MHz chráněny a mohou být využity právě pro televizní vysílání. Jak tomu bude po tomto datu, má naznačit právě končící WRC-23 v Dubaji, ovšem z jednání dosud neprosákly žádné konkrétní informace a ani ČTÚ neočekává, že by se tak mělo stát do samotného konce konference.

„Žádné průběžné informace nejsou, jednání teprve probíhají a průběžné závěry nejsou zveřejňovány. Konference přijme závěry až 15. prosince 2023,“ uvedla pro Televizníweb.cz mluvčí ČTÚ Tereza Meravá. A o podrobných výstupech se odborná i laická veřejnost dozví dokonce asi až na jaře příštího roku. „Podrobné závěry, přijaté prostřednictvím Závěrečných aktů Konference WRC-23, budou zveřejněny pravděpodobně v březnu 2024. Nicméně, rámcové výstupy zveřejní Mezinárodní telekomunikační unie již během prosince 2023. O závěrech WRC-23 bude veřejně informovat také Český telekomunikační úřad prostřednictvím jak tiskové, tak monitorovací zprávy,“ slíbila mluvčí ČTÚ. Očekává se, že pásma 500 a 600 MHz budou potvrzena k využití pro televizní vysílání.

Kam směřuje televize ve světě? O kmitočtech a nových médiích před WRC-23

Co by znamenalo odebrání pásma 600 MHz?

Závěry WRC-23 budou důležité zejména pro držitele kmitočtových přídělů pro celoplošné sítě DVB-T2, protože ty mají platnost pouze do 31. prosince 2030. Rovněž smlouvy o distribuci signálu mohou operátoři těchto sítí uzavírat jen do konce roku 2030. Na druhou stranu, řada komerčních televizí má prodloužené vysílací licence pro celoplošné terestrické vysílání daleko za rok 2030 a veřejnoprávní Česká televize má stanoveno přímo zákonem, že terestricky musí pokrývat signálem nejméně 95 procent obyvatel České republiky. Pro ČT je DVB-T2 hlavní distribuční platformou, navíc na rozdíl od komerčních televizí je ČT sama provozovatelem svého multiplexu 21 a České Radiokomunikace si najímá jako technického operátora.

Odebrání pásma 600 MHz by radikálně omezilo nejen terestrické televizní vysílání, ale také bezdrátové mikrofony, které fungují ve stejném pásmu. U televizního vysílání by se konec pásma 600 MHz nejhůře projevil na celoplošném multiplexu 24, který by přišel o nejvíc kmitočtů. Zasaženy by ale byly i další tři celoplošné sítě. Všechny sítě DVB-T2 by tak museli projít refarmingem a bylo by je možné rekonstruovat jedině při využití ženevských kmitočtů, které byly původně určeny pro rozvojové sítě 25 a 26, které však nikdy nevznikly. Podle vládní Strategie rozvoje terestrické televizní platformy v České republice z roku 2016 však tyto sítě měly připadnout České televizi a Českým Radiokomunikacím. Zatímco ČT o další multiplex DVB-T2 nemá zájem, CRA by jej rády využily.

Šéf ČTÚ: Terestrickou TV chceme i po roce 2030 Mají být i kmitočty pro dokrývání