Dva nejsilnější opoziční subjekty, volební koalice Pirátů se Starosty a nezávislými a Spolu, ve svém volebním programu slibují změnu systému voleb členů „malých“ mediálních rad.

Pokud by příští vládu vzešlou z říjnových voleb do Poslanecké sněmovny tvořily dvě současná nejsilnější opoziční uskupení, Piráti se Starosty a nezávislými (STAN) a Spolu, které zahrnuje ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, došlo by na změnu způsobu volby členů tzv. malých mediálních rad. Tedy Rady České televize a Rady Českého rozhlasu, případně i Rady České tiskové kanceláře. Obě volební koalice totiž ve svých programech slibují, že by do výběru mediálních radních zapojily Senát. Dosud členy kontrolních orgánů ČT a ČRo volí poslanci na základě návrhů nezávislých organizací a sdružení. V praxi však často dochází k tomu, že tyto organizace vznikají účelově, nebo jsou pouze využity politickými stranami, které skrze jejich nominaci prosazují do mediálních rad svoje zástupce. To by se mohlo změnit.

Bývalý ředitel České televize Jiří Janeček zvolen do RRTV za hnutí ANO

Mediální zákony by nesměla měnit pouze sama Sněmovna

Například Spolu chce zapojit Senát do volby členů všech tří zmiňovaných rad, tedy nejen ČT a ČRo, ale také ČTK. Piráti a STAN hovoří pouze o volbě radních ČT a ČRo. V zapojení Senátu do výběru radních se ale obě volební koalice shodnou. „Volbu rad České televize a Českého rozhlasu rozdělíme mezi více orgánů, aby média nemohl nikdo ovládnout ve svůj prospěch. Jednou z možností je, aby se na jmenování podílela jak Sněmovna, tak Senát. Do výběru kandidátů by případně mohly být zapojeny úctyhodné odborné, profesní a společenské instituce,“ navrhují Piráti a STAN. „Do systému volby Rady ČT, ČRo a ČTK zapojíme Senát a zajistíme jejich transparentní hospodaření,“ dodává koalice Spolu. Oba politické subjekty se také shodnou na potřebě zajistit udržitelnost a nezávislost financování veřejnoprávních médií.

„Zajistíme trvale udržitelné financování, které zabezpečí ekonomickou nezávislost médií veřejné služby, bude reflektovat klesající reálnou hodnotu peněz a bude nezávislé na aktuální politické moci,“ slibují Piráti a STAN. „Zaměříme se na udržitelnost financování veřejnoprávních médií, což je nejzákladnější podmínka nezávislosti,“ stojí v programu koalice Spolu, podle níž nelze podceňovat nezávislost veřejnoprávních médií. Piráti a STAN navíc žádají, aby případnou změnu mediálních zákonů musely odsouhlasit obě komory Parlamentu, jako je tomu u volebních zákonů. Poslanecká sněmovna by tak nemohla přehlasovat Senát a jeho případné pozměňovací návrhy. Poslanci by také nemohli odvolávat mediální rady jako celek, ale pouze jejich jednotlivé členy na základě zákonných důvodů. Dnes pro odvolání malé mediální rady stačí, aby sněmovna opakovaně neschválila její výroční zprávu.

Analogové FM licence budou platit i po roce 2025, pokud stát do října 2022 nepředloží plán přechodu na DAB+

Zákony mají jasně povolit ČT a ČRo aktivity na internetu

„Při výběru kandidátů do rad médií veřejné služby budeme hledět na jejich odbornou způsobilost i společenský význam navrhujících institucí, zveřejníme jejich životopisy a vizi působení se zohledněním požadavků na ochranu osobních údajů všech uchazečů,“ ujišťují Piráti a STAN. Všechna rozhodnutí mediálních rad i Poslanecké sněmovny ve vztahu k
volbě či odvolání mediálních radních by mělo být podle této volební koalice přezkoumatelné Nejvyšším správním soudem. Piráti a STAN ale také chtějí větší transparentnost při kontrole hospodaření veřejnoprávních médií. Nyní je tato kontrola v kompetenci Rady ČT a Rady ČRo, respektive jejich Dozorčích komisí. Částečně pak obě média spadají i pod kontrolu Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ). Ta by měla podle koalice posílit: „Dokončíme změnu zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu, aby mohl kontrolovat celé hospodaření ČT i ČRo.“

Piráti a STAN rovněž chtějí, aby mediální zákony reflektovaly aktuální vývoj v rámci informačních technologií, tedy například aby jasně definovaly, využívání internetu jako komunikačního kanálu je součástí povinnosti veřejnoprávních médií. Zároveň po těchto médiích žádají, aby ukončily geoblokaci svého vysílání přes internet pro diváky a posluchače, kteří řádně platí koncesionářské poplatky. U velké mediální rady, tedy Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, a také u Rady České tiskové kanceláře, kde jednotlivé kandidáty na členství ze zákona navrhují poslanecké kluby, chtějí Piráti a STAN pořádat na své nominanty veřejná výběrová řízení.

Rozvojové sítě DVB-T2? Kmitočty mají přednostně dostat stávající multiplexy pro dokrývače, řešení echa a rušení

Pozn.: Volební programy dalších parlamentních stran, tedy ANO, ČSSD, KSČM a SPD, pro letošní volby do Poslanecké sněmovny zatím nebyly zveřejněny.

Štítky