Šest z devíti potvrzených účastníků aukce kmitočtů pro sítě určené terestrickému digitálnímu rozhlasovému vysílání DAB+ se zúčastní už prvního kola. V něm se bude rozhodovat o operátorech dvou celoplošných multiplexů pro komerční rádia.

Zveřejňování informací o účastnících výběrového řízení bylo pozvolné. 31. srpna vypršela lhůta pro podávání přihlášek a následujícího dne Český telekomunikační úřad (ČTÚ) zveřejnil informaci, že obdržel devět přihlášek. V tu chvíli ale ještě nebylo jasné, kdo se do tendru přihlásil. Úřad nejprve musel za účasti notáře otevřít obálky a zkontrolovat, zda jednotlivé přihlášky splňují veškeré formální podmínky soutěže. Tak se skutečně stalo, a tak jsme se toto pondělí 11. září dozvěděli, kterých devět společností se aukce zúčastní. Ovšem bez informace, které z nich půjdou už do první aukční fáze, v níž půjde o nejlukrativnější celoplošné sítě pro DAB+. Tu si ČTÚ podle svého předsedy Marka Eberta nechá pro sebe, aby neovlivnil průběh aukce.

„Úřad to ví, protože je to dáno výší složené záruky, nicméně, abychom zachovali rovná pravidla hry, aukční procedury, a i proto, že zájemci budou do aukce vstupovat anonymizovaně, tak nechci říkat, kdo pro jaký účel jakou výši záruky složil a tím ukázat, kdo bude v jakém kole,“ uvedl Ebert v rozhovoru pro server MediaGuru.cz. Pohledem na devět přihlášených se ale dá odhadnout, kdo nebude mít zájem o celoplošnou síť. Dopředu to deklarovala společnost Joe Media, která už nyní provozuje síť DAB+ v Praze a středních Čechách a chtěla by na tomto území pokračovat i nadále. Dá se to očekávat také u společnosti RTI cz, která se dlouhodobě s digitálním rozhlasovým vysíláním soustředí na jižní a západní Čechy. A zájem spíše o regionální sítě lze očekávat i u společnosti Fiera touch, která stojí i za jednou regionální televizní sítí.

Kdo se utká o sítě DAB+? Zájem má internetový Play.cz i Rusové

Kterých šest společností usiluje o celoplošnou síť?

Naopak zájem o celoplošnou síť DAB+ už dříve deklarovaly České Radiokomunikace, které do aukce vyslaly svoji dceřinou společnost Czech Digital Group, a také Broadcast Services, která patří majitelům společností Digital Broadcasting a Progress Digital. Velmi pravděpodobný je i zájem společnosti Teleko digital, která už nyní provozuje největší síť DAB+ pro komerční rádia v Česku. No a pak už zbývají překvapiví zájemci, tedy společnosti GG Omikron, Infinity Telecom a Play.cz, které s největší pravděpodobností zabojují také o jednu z celoplošných sítí. Co je čeká nyní? Do týdne od ověření splnění podmínek výběrového řízení má ČTÚ oslovit všechny účastníky k zapojení do aukční fáze a proškolení práce s aukčním softwarem. To by mělo nastat nejpozději příští pondělí 18. září.

Jak dlouho bude trvat toto školení, nevíme. Počítejme ale spíš s několika málo dny, během nichž proběhnou i testovací aukce v reálných podmínkách. Do dvou týdnů od jejich ukončení bude zahájena samotná aukce a ČTÚ zveřejní její harmonogram. Marek Ebert v rozhovoru pro MediaGuru.cz uvedl, že start samotné aukce předpokládá 10. října. „Pak poběží jednotlivá kola. Je na to daný aukční řád, takže součástí vyhlášení jsou přesné podmínky. Nemyslím si, že by tam byl legitimní důvod, aby se aukce přerušila na delší dobu než v řádu dnů mezi jednotlivými koly,“ uvedl šéf ČTÚ v citovaném rozhovoru. Úřad plánuje celkem čtyři aukční kola, přičemž v prvním se budou dražit pouze dvě celoplošné sítě DAB+. Pro účast v ní museli zájemci složit kauci 500 tisíc korun.

O DAB+ se utká devět zájemců Šest z nich chce vydražit celoplošnou síť

První výsledky aukce už během října

„Na výsledcích první části záleží to, kdo půjde do druhé části a v jakém množství spektra bude moci soutěžit. Počítá se s mechanismem, kdy se mezi druhým, třetím a čtvrtým kolem udělá časová mezera několik dnů,“ přiblížil Marek Ebert. V druhém kole aukce se bude soutěžit o nadregionální sítě 1 až 11, které pokrývají vždy minimálně dva nebo více krajů. A také se bude moci soutěžit i o celoplošnou síť, pokud nebude vydražena v prvním kole. Zájemce však bude moci v tomto kole získat buď jednu celoplošnou síť, nebo kmitočty pro pokrytí maximálně osmi regionů (krajů), přičemž nesmí získat v žádném kraji více kmitočtů než jeden. Za účast v této fázi zájemci dopředu složili kauci 130 tisíc korun. V třetí fázi aukce se budou dražit „krajské“ sítě 12 až 27 a případně i nadregionální sítě 1 až 11 nebo celoplošné sítě, které se nepodaří vydražit v prvních dvou kolech aukce.

I v třetím aukčním kole bude platit, že zájemce může získat buď jednu celoplošnou síť nebo regionální sítě pokrývající maximálně osm regionů (krajů) a v žádném kraji nesmí získat víc než jeden kmitočet. Účastníci aukce, kteří vstoupí do tendru v této fázi, museli složit kauci 50 tisíc korun. A konečně ve čtvrté aukční fázi se budou dražit všechny zbylé sítě a zájemci budou moci získat neomezený počet kmitočtů. Z dosavadních vyjádření ČTÚ vyplývá, že samotná aukce bude poměrně rychlá a skončit by měla nejpozději v průběhu listopadu. Držitele kmitočtových přídělů pro celoplošné sítě, pokud budou vydraženy už v prvním kole, bychom ale měli znát už v říjnu.

Jaký je aktuální stav DAB+ v Česku? Shrnuje ho zajímavý leták

Štítky