Další pokračování neformálních setkání s novináři uspořádaly České Radiokomunikace v kavárně bývalého Domu módy na Václavském náměstí. Tématem byly dokončené akvizice, nová stanice v DVB-T2, pohled operátora vysílacích sítí na výsledky ze světové kmitočtové konference WRC-23 a samozřejmě téma těchto dnů: kmitočtová aukce pro digitální rozhlas DAB+.

V úvodní části generální ředitel Českých Radiokomunikací Miloš Mastník nenechal nikoho na pochybách, že České Radiokomunikace (CRA) nejsou jen provozovatelem televizních vysílacích sítí, ale že mají vyspělou IT technologii, a stávají se největším privátním poskytovatelem cloudových řešení. Toho dosáhli akvizicí Cloud4com od ARICOMA Group. Pro CRA jde o strategickou investici na rychle se rozvíjejícím trhu datových a cloudových služeb u nás. Ty, ve formě v poslední době prosazovaného edge computingu (zpracování dat blízko zákazníka), mohou být i součástí moderních vysílacích služeb ve formě aplikací, nebo využívané i pro ukládání a automatizované odbavování vysílacích dat. Další akvizicí bylo Datové centrum Lužice, nedaleko Hodonína, přes které se před časem prohnalo tornádo.

Miloš Mastník říká: „Cloud má určitě velkou budoucnost a věříme tomu, že zákazník chce vědět, že jsou jeho data fyzicky uložena, chce mít jistotu, ve kterém datovém centru data jsou, takže je to doplněk naší strategie, posilujeme tím i tu broadcastingovou část.“ (Foto: Václav Udatný)

Metropolitní televize Praha TV s novým operátorem sítě

Akvizice pražské a středočeské regionální sítě 4 Prague Digital TV byla formálně dokončena letos 9. ledna. O tom, že České Radiokomunikace tím tak zdvojnásobily kapacitu pro TV a rozhlasové vysílání v Praze a středních Čechách jsme psali už v článku o RS 4

CRA dokončily akvizici Prague Digital TV Jednatelem je Marcel Procházka

V současnosti CRA distribuují program televize Praha TV ve standardním DVB-T2 vysílání s kódováním MPEG-4/AVC na 46. kanále, ale místo 3 vysílačů (Ládví, Strahov a Zelený pruh) z pražského vysílače Žižkov s ERP 10 kW a s využitím stejného anténního systému jako multiplexy 21,22 a 23 (a RS12). Parametry sítě umožňují celkový datový tok 42,3 Mbit/s, přičemž volná kapacita je 39,3 Mbit/s.

Přesunem na vysílač Praha Město došlo ke zvýšení pokrytí ve všech směrech ve středočeském kraji kromě severních částí a dnes dosahuje ve středočeském kraji 41 %. (Zdroj: Prezentace CRA 23.1.2024)

Ke změně vysílacího místa došlo střihem 28.12. loňského roku, tzn. že během jedné minuty CRA vypnuly vysílače na zmíněných původních třech lokalitách a zapnuly vysílač na Žižkově s výkonem 10 kW.

Regionální síť 4 – příležitost pro testy nových technologií

Síť chceme využít pro inovativní televizní služby a volná kapacita nám umožní poskytnou 4K UHD vysílání. Pokud k tomu dojde tak určitě s kodekem HEVC, který je datově úspornější“, říká Marcel Procházka z CRA. K tomu dodává, že plánují zkoušet vysílání podle standardu DVB-I, který sjednocuje vysílání a streamování a zpřístupňuje veškerý obsah koncovým uživatelům v jediném seznamu služeb – od televizorů po tablety, chytré telefony a další. To má odstranit záplavu dnešních aplikací a vyhledávání TV programů na internetu. Došlo by tak k uinifikaci vysílání a streamingu a divákovi zjednodušit výběr. DVB-I také pracuje se zpoplatněným obsahem PPV (pay per view) či jinými předplacenými službami i vzrůstající oblibou FAST kanálů. Podívejte se na náš článek

Specifikace DVB-I postupuje Evropou Je budoucnost distribuce médií v našich rukách?

Při dalším testování v této síti bude CRA zkoušet techniky nahrazování reklam s využitím HbbTV-TA a standardu DVB-TA, což jsou techniky cílené reklamy. Jen na doplnění, co na setkání s novináři nebylo: technické principy cílené reklamy byly popsány již ve standardu ETSI v roce 2020 a specifikaci HbbTV Targeted advertising. Poslední verze, prozatím připravovaného standardu DVB Dokumentu A178-3 Rev.1 popisuje Dynamickou substituci reklamy (DAS) v lineárním vysílání a uvádí toto principiální schéma

Princip dynamické substituce reklamy (Zdroj: DVB.org)

Marcel Procházka v rámci své prezentace přivítal Petra Formánka, bývalého jednatele společnosti Prague Digital TV, který teď pomáhá právě s přesunem všech aktivit do Českých Radiokomunikací, za což mu poděkoval.

Nová česká sportovní televizní stanice

V roce 2023 CRA spustily v celoplošných sítích tři nové stanice, všechny tři byly v síti 23, protože multiplex 22 už je plný Tou poslední televizní stanicí, což se stalo vlastně ten den, kdy v loňském prosinci bylo poslední setkání s novináři na žižkovské věži, byla Hit TV. Jedná se teleshoppingovou stanici, která podle majitelů skvěle funguje. A Procházka doplňuje: „Takže, když zlí jazykové říkali, že teleshoping tady nemá místo, je v tomto případě evidentní, že funguje. Pořád je tady nějaká cílová skupina, kterou lze teleshopingem oslovit.“

Další stanicí, kterou začne CRA vysílat 14. února, je Sporty TV v multiplexu 23 na testovací pozici jedna, což znamená, že všichni, kdo dneska mají na televizi naladěnou pozici TEST 1 nemusí nic dělat. Mají naladěno a místo testu jedna se tam objeví Sporty TV. Možná jste zaznamenali, že Sporty TV získala celkem zajímavá práva pro skandinávské sporty nebo jiné zimní sporty.

V našich vysílacích sítích vidíte, že tam je ještě jedna testovací pozice volná, to je testovací pozice čtyři. Věříme, že ji také velmi rychle zaplníme. A s Českým telekomunikačním úřadem začínáme jednat ohledně otevření dalších testovací pozic, protože vidíme, že potenciál pro další televizní kanály ještě existuje”, řekl Marcel Procházka (Foto: Václav Udatný)

Máme před sebou minimálně nějakých dalších 15 let TV vysílání

To na setkání s novináři uvedl ředitel právního a regulačního úseku CRA Marcel Procházka po úvodních slovech o klíčových závěrech WRC-23: „Pro CRA byla důležitá Světová radiokomunikační konference, která se uskutečnila v listopadu a v prosinci, na konci minulého roku. A ty výsledky jsou velmi pozitivní, protože jak v ITU (Mezinárodní Telekomunikační Unie), tak i Evropská unie podporují dlouhodobé zajištění televizních kmitočtů pro televizi, a to i po roce 2030. To znamená, že primární přidělení televizních kmitočtů, zůstává pro televizi i nadále nejméně do roku 2031 a až na Světové radiokomunikační konferenci v roce 2031 se bude diskutovat a revidovat budoucí využití UHF pásma.

Převládající pozice v zemích ITU Regionu 1je „žádnou změnu“ a tisková zpráva ČTÚ říká, že v dlouhodobém horizontu zůstává UHF pásmo přednostně přiděleno pro televizní vysílání DTT (Zdroj: prezentace CRA z 23.1.2024)

Není to jenom pozice Evropy, ale je to pozice i Afriky a Blízkého východu, jak je z obrázku vidět, vlastně jenom několik málo států v Africe by chtělo koprimární přidělení i pro mobilní služby. To jsou ty červené nebo červeně vyšrafované státy. Žlutá oblast, to znamená Evropa, vlastně vypovídá o tom, že mobilní příděly by měly být sekundární pro mobilní služby. Není to ale pro mobilní sítě IMT, to znamená, v případě Evropy se jedná třeba o PPDR služby nebo PMSE služby, což jsou bezdrátové mikrofony, takže ani sekundární přidělení neznamená, že by se to mohlo používat v Evropě pro mobilní sítě mezinárodních telekomunikací.

I když se to může zdát, že do roku 2031tady v otázce kmitočtů bude příměří, dosud nebyl, alespoň pokud je mi známo, publikován předběžný plán programu na příští WRC 2027, který by měl zahrnout strategii IMT-2030, tj. vývoj v příštím desetiletí. Podle této strategie

Jaká je vize komunikace dalších let podle ITU? Interaktivní a hyper rychlá ve virtuálním světě

by sice nemělo dojít k rozšiřování IMT do dalších kmitočtových pásem, protože by měly být používány nové úspornější technologie v souvislosti se sítěmi 6G.

Samozřejmě CRA vidí, že ze strany mobilních operátorů je pořád tlak na uvolnění televizních kmitočtů pro mobilní sítě. K tomu Procházka řekl:

Ty důvody (tlaku mobilních operátorů) jsme už diskutovali minule, není to na straně ČTÚ, ale proto, že je tady televizní vysílání pro diváky zdarma a mobilní operátoři samozřejmě tomu tak úplně nakloněni nejsou, protože jsou to současně poskytovatelé IPTV platforem. Takže oni by rádi tu polovinu diváků, kteří neplatí za televizi, zkasírovali. Ten tlak tu pořád bude a samozřejmě bude záviset na rozhodnutí Evropské komise, jakým směrem se vydáme po roce 2030, 31.“

Rozhodování bude na základě rozhodnutí z roku 2017, kdy vlastně DTT vysílání přišlo o pásmo 700 MHz. V tom rozhodnutí je, že Evropská unie provede analýzu a detailní vyhodnocení využívání UHF pásma v roce 2025. A tím by vznikl mandát pro Evropu, se kterým potom pojede na příští Světovou radiokomunikační konferenci. Takže výsledek revize, který se očekává během příštího roku, určí budoucnost pro další směřování po roce 2031. Do té doby se nic neděje.

Navíc se neočekává, že nějaké změny nenastanou hned po Světové radiokomunikační konferenci, vždycky to trvá několik let než se změny promítnou do regulačních rámců jednotlivých států.

Takže my věříme že po roce 2031 dál budeme pokračovat v televizním vysílání, i kdyby to pro nás dopadlo, v uvozovkách špatně, takže tady vidíte, že máme před sebou minimálně nějakých dalších 15 let pro fungování televizního vysílání a zajištění kmitočtů“, dodal Marcel Procházka (Foto: Václav Udatný)

A pokud se chcete dozvědět něco o průběhu aukce na kmitočty digitálních rozhlasových sítí DAB+, klikněte si na náš včerejší článek

ČTÚ vydal první kmitočty DAB+ Operátoři je musí zaplatit do 16. února

Úvodní snímek: Na tiskové konferenci CRA vystoupili Miloš Mastník (vpravo), Marcel Procházka a byl přítomen Petr Formánek (bývalý jednatel Prague Digital TV vlevo). (Foto a koláž: Václav Udatný)