Žádná z připomínek, které k zamýšlené aktualizaci Plánu využití rádiového spektra (PVRS) pro kmitočtové pásmo 174–380 MHz zaslali operátoři sítí pro digitální rozhlas DAB+, u Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) neprošla).

Beze změn zůstane návrh revize části vysílacího spektra, která se týká terestrického digitálního rozhlasového vysílání DAB+. Telekomunikační úřad ve veřejné konzultaci, kterou vyhlásil v polovině března, nepřijal žádný z argumentů od operátorů sítí DAB+ pro komerční rádia. Nezabýval se přitom připomínkami, které byly uloženy pouze formou komentáře na internetových stránkách ČTÚ, nýbrž pouze těmi, které mu byly doručeny buď datovou schránkou, nebo e-mailem s elektronickým podpisem. Vniveč tak přišly například připomínky majitele společnosti Joe Media Miroslava Pýchy a jeho spolupracovníka Jakuba Melína či odborného publicisty Karla Mikuláštíka a dalších.

Pět z osmi operátorů odmítá změny v DAB+ ČTÚ přišlo 14 připomínek k revizi spektra

ČTÚ vypořádal celkem 13 připomínek od pěti společností, z nichž čtyři se úspěšně účastnily aukce kmitočtů pro sítě DAB+. Jde o společnosti Broadcast Services, Czech Digital Group, RTI cz a Teleko digital, navíc ještě přišly připomínky od Českých Radiokomunikací, které se aukce účastnily prostřednictvím své dceřiné společnosti Czech Digital Group. Nadále tak platí, že ČTÚ nebude nad rámec úspěšné aukce koordinovat kmitočty pro další sítě DAB+. Záležet však bude na tom, jak vítězové aukce splní rozvojová kritéria jednotlivých sítí. „Jakékoli budoucí změny podmínek využívání pásma rozhlasovou službou bude Úřad zvažovat na základě změn skutečného využívání pásma, jako je např. splnění rozvojových kritérií držiteli přídělů, naplnění kapacity vysílacích sítí provozovaných na základě přídělů nebo dostupnost nových technologií či aplikací v rozhlasové službě,“ uvedl ČTÚ.

DAB+ aneb pozdě bycha honiti Proč revize spektra vzbuzuje vášně?

Zejména menší operátoři DAB+ argumentovali tím, že uzavřením pásma pro digitální rozhlas se zabrání vzniku lokálních a městských sítí pro malá komunitní nebo studentská rádia na místní úrovni. Tyto námitky se ale objevovaly pouze v připomínkách formou komentářů na webu ČTÚ a úřad se jimi tedy nezabýval.

Je dnes DAB vhodný pro lokální vysílání? Nad jednou z připomínek k využití spektra