Až na tři společnosti všichni úspěšní účastníci aukce kmitočtů pro sítě určené k terestrickému digitálnímu vysílání komerčních rádií vznesli připomínky k navrhované aktualizaci Plánu využití rádiového spektra od Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) pro kmitočtové pásmo 174–380 MHz.

Do veřejné konzultace se nezapojily pouze ty společnosti, které dosud sítě DAB+ neprovozují a nemají s nimi tudíž žádné zkušenosti. Konkrétně jde o operátory Fiera touch, Play.cz a GG Omikron. Jiní využili možnosti podat připomínky opakovaně prostřednictvím různých firem i jako fyzické osoby. České Radiokomunikace tak podaly připomínky za sebe i za dceřinou společnost Czech Digital Group, která se účastnila aukce kmitočtů. Společnost Teleko digital podala oficiální vyjádření za sebe a poté ještě přišlo další vyjádření od jejího zakladatele a jednatele Tomáše Řapka jako fyzické osoby. Za firmu Joe Media poslal připomínku majitel Miroslav Pýcha, ale také spolupracovník Jakub Melín, který se zaštítil vlastní anténářskou společností. Tento operátor ale dokázal zaktivovat i své příznivce.

Šest připomínek tak přišlo od fyzických osob, které se na provozování sítí pro terestrické digitální rozhlasové vysílání nepodílejí a buď se tématu věnují jako novináři, nebo patří mezi fanoušky terestrického vysílání. Hlavní vášně mezi všemi účastníky konzultace vzbudil návrh ČTÚ, aby se napříště již nepřidělovaly žádné kmitočty pro DAB+ jiným společnostem než těm, které vyšly vítězně z aukce dokončené letos v lednu. Zatímco menší operátoři a fyzické osoby takový postup odmítají a označují ho za „betonování“ kmitočtů pro DAB+ podobné situaci v analogovém FM pásmu, kam už léta nemůže vstoupit žádný velký hráč, protože je plné, České Radiokomunikace tento návrh schvalují a požadují jeho dodržení přinejmenším po dobu plnění rozvojových kritérií vydražených sítí, tedy až čtyř následujících let.

První potíže s výstavbou sítí DAB+ Vysoutěžené kmitočty se nedaří zkoordinovat

Uzavře se DAB+ stejně jako FM pásmo?

„Návrh by neměl znemožnit koordinaci jakéhokoliv dalšího kanálu/sítě pro DAB+ vysílání. V budoucnosti je možný i rozvoj „mikrosítí“ založených třeba na platformě Open Digital Radio, které pokrývají třeba jen město a jeho okolí nebo nějaký menší region, typicky vysílajících s malými výkony stovek Wattů. Toto lze pozorovat na mnoha rozvinutých trzích, kde DAB+ funguje déle než v ČR, příkladem může být Švýcarsko. Tyto sítě mohou být prostorem pro nadšenecká, komunitní nebo studentská rádia, pro která by provoz v komerčních sítích byl příliš nákladný a v analogovém pásmu FM pro ně není místo,“ píše například Jakub Melín. „Návrh znemožňuje budoucí vznik malých městských či komunitních DAB+ sítí s velmi malým výkonem, pokrývající jen malé území. ČTÚ by měl DAB+ sítě podporovat napříč všemi skupinami od velkých vysílatelů až po ty nejmenší, a to nejen nyní, ale i v budoucnu,“ doplnil Martin Kočí.

O „betonování“ trhu hovoří také majitel společnosti Joe Media Miroslav Pýcha, podle něhož by toto rozhodnutí ČTÚ znemožnilo rozvoj a budoucí využití pásma DAB+ rozhlasu na dlouhou dobu. „Zamezuje vzniku jakýchkoliv dalších sítí, například malých nízkovýkonných městských sítí, kde by mohly vysílat za nižších nákladů komunitní, lokální, studentské nebo městské stanice. I takovéto využití DAB+ se nabízí s tím, jak se budou zlevňovat vysílací technologie a jak se bude rozšiřovat počet přijímačů. Nechápeme tedy, z jakého důvodu hodlá úřad takto striktně omezit využívání pásma, pokud by takové kmitočty nebo sítě bylo možné provozovat, resp. zkoordinovat jak vnitrostátně, tak mezinárodně, aby nezpůsobily rušení,“ píše Pýcha. Podle Daniela Neumanna nedává jakékoli omezení individuálních oprávnění v rámci DAB vysílání smysl, pokud v rámci FM vysílání budou i nadále přidělovány licence na vysílání prostřednictvím vysílačů o výkonech pouhých desítek Wattů.

Žádné další sítě pro DAB+ nebudou, navrhuje telekomunikační úřad

Proč by nesměly vysílače zářit i do okolních krajů?

„Jestliže by mělo dojít k omezení nebo dokonce ke znemožnění DAB vysílání skrz individuální oprávnění, nejprve musí dojít k omezení nebo znemožnění FM vysílání skrz zastavení přidělování jakýchkoliv nových licencí,“ míní Daniel Neumann, který dodává, že neexistuje důvod zamítnout individuální oprávnění pro DAB vysílání, pokud nebude docházet k rušení vysoutěžených či stávajících sítí a pokud okolní státy vydají kladné stanovisko. „Toto oprávnění umožní např. vznik malé městské nebo regionální sítě nebo dokrytí určitého území,“ dodal podobně jako výše zmínění účastníci veřejné konzultace. Podle CRA by ale jakékoli další přidělování kmitočtů pro sítě DAB+ nad rámec aukce znehodnotilo investice vítězů výběrového řízení a případné přidělování kmitočtů by omezily jen na dokrývače stávajících operátorů, například na hranici oblasti, pro kterou vysoutěžili pokrytí.

Druhou často skloňovanou připomínkou ve veřejné konzultaci bylo omezení pokrytí vysílačů výhradně na území krajů, pro které operátor vydražil vysílací sítě. ČTÚ v mimořádných případech dovoluje situovat vysílač mimo pokrývanou oblast, ale vyzařovat by měl právě a výhradně do této oblasti. Vysílače uvnitř oblasti by pak neměly výrazně přesahovat svým pokrytím do sousedních oblastí, pro které operátor nevysoutěžil kmitočty. To však někteří z operátorů považují za nesplnitelné. Argumentují tím, že vysoce položené vysílače CRA, na které ČTÚ koordinovat dražené kmitočty, běžně dosahují signálem do okolních krajů a jen velmi těžko tomu lze zabránit. Stejnou výhodu by tedy chtěli mít i menší operátoři, kteří kraj nepokryjí z jednoho velkého, ale několika menších vysílačů v jednofrekvenční síti.

Digitální rádia: Co chystají operátoři sítí DAB+? Plány vítězů aukce kmitočtů

RTI cz a Broadcast Services postupují ve shodě

„Podle našeho názoru žádné takové omezení v platné legislativě, resp. ve schválených dokumentech na hranici allotmentu neexistuje,“ píše například Roman Jeřábek za společnost Broadcast Services, která patří do stejné mediální skupiny jako Digital Broadcasting nebo Progress Digital. Prakticky stejně formulovanou připomínku podal i Václav Ježek, jednatel společnosti RTI cz, která v aukci získala jednu ze dvou celoplošných sítí DAB+. Oba operátoři se shodně vymezili také proti praxi ČTÚ, který chce v případě, že jednotliví provozovatelé sítí DAB+ budou chtít pro pokrytí vydraženého regionu použít vysílače umístěné jinde než věže CRA, na které byly dražené kmitočty koordinované, aby mu operátoři dávali žádosti o individuální oprávnění pro využití těchto lokalit a podmínkou jeho získání má být úspěšná mezinárodní koordinace.

„Dle našeho názoru omezování pro umísťování vysílacích technologií dalších operátorů s vysoutěženými příděly mimo CRA by bylo možné při této podmínce chápat jako diskriminační. Dle našeho výkladu bylo vysoutěženo pokrytí v rámci jednotlivých skupinových přidělení, ale též pokrytí odpovídající technickým parametrům příslušných vysoutěžených vysílačů dle přílohy 1 Vyhlášení výběrového řízení,“ konstatuje Václav Ježek z RTI cz. Na totéž upozorňuje i jednatel společnosti Teleko digital Tomáš Řapek, který s tím má čerstvou zkušenost v případě vysílače Lysá hora. „Již v současnosti se projevuje nemožnost úspěšně zkoordinovat vysoutěžené kanály s vhodnými parametry z proběhlého tendru na DAB sítě na jiných vysílacích kótách nežli na stanovištích, kde mají postavená vysílací střediska CRA,“ píše ve své připomínce Řapek.

DAB+ propojíme s internetem, plánuje Jan John ze společnosti Play.cz

Jednofrekvenční sítě mezi „nespojitými“ regiony

Podle jednatele Teleko digital je třeba si nechat otevřená vrátka pro možné individuální přidělení i jiných kanálů z důvodů kompenzování nemožnosti plně využít licencí přidělené kmitočty v rámci vysoutěžené oblasti (allotmentu). „Tato skutečnost by měla být v materiálu zapracována,“ míní Řapek. Společnost Joe Media se pak ústy svého majitele Miroslava Pýchy ptá, proč v případě velkého vysílače, jakým je pražský Žižkov, ČTÚ umožní překryv regionální sítě DAB+ do sousedního Středočeského kraje, který nebyl pro danou síť vysoutěžen, a v případě vydražené pražské regionální sítě Joe Media neumožní pokračování středočeského dokrývače z rozhledny Špulka na Benešovsku. ČTÚ se už k danému problému vyjadřoval ve smyslu, že Joe Media nevysoutěžila pokrytí Středočeského kraje, a tudíž zde nemůže provozovat vysílač, i když ho tu už má pro dočasnou síť, jejíž individuální oprávnění pro využívání kmitočtu skončí na konci letošního roku.

Miroslav Pýcha i jeho spolupracovník Jakub Melín se navíc pozastavují nad nemožností využívání jednofrekvenčních sítí mezi vysoce výkonnými vysílači u „nespojitých regionů“, tedy pokud nejsou umístěné ve dvou sousedních krajích, přičemž region mezi nimi provozovatel těchto vysílačů nevysoutěžil. Příkladem může být právě pražský Žižkov a Klínovec v Ústeckém kraji, které mohou společnou SFN pokrýt i území Středočeského kraje, nebo Prahy a Ještědu. „Z jakého důvodu chce tedy úřad striktně omezit koordinaci menších dokrývacích vysílačů pouze na daný kraj, kde provozovatel vysoutěžil síť s argumentem „ochrany“ jiných subjektů, které vysoutěžily příděly v jiných krajích, když už samotné navržené parametry mnoha vysílačů způsobují zásadní přesahy na území jiných krajů?“ ptá se Pýcha.

S výstavbou DAB+ sítě B začneme v létě, říká šéf sekce regulace CRA Marcel Procházka

Musí se vypínat dočasné sítě? A platit tolik za využívání kmitočtů?

„Například praktické pokrytí zmíněného vysílače Praha-město by bylo včetně pokrytí Benešovska, Mělnicka, Kladenska nebo Nymburska. Z jakého důvodu tedy ČTÚ nehodlá umožnit dokrývací vysílače v rámci SFN pro tyto regiony, pokud bude provozovatel využívat vysílač v Praze na nižší kótě s nižším výkonem?“ naráží Pýcha právě na situaci s jeho DAB+ vysílačem Špulka na Benešovsku, který bude muset ke konci letošního roku vypnout bez náhrady. Pozastavuje se také nad tím, proč je nutné vypínat dočasné sítě DAB+ zkoordinované ještě před aukcí kmitočtů a provozované léta předtím, než se vůbec o aukci začalo uvažovat. „Proč mají být opuštěny již zkoordinované druhotné kmitočty, a to i v případě, že neexistuje žádná kolize ani s českými ani zahraničními vysílači? Proč má být administrativně omezována možnost provozu vysílačů v SFN na území mimo „vysoutěžené“ kraje?“ vrací se majitel Joe Media k případu vysílače Špulka a jeho napojení na pražský vysílač Strahov.

Další častou připomínkou, která se objevuje v návrzích i od fyzických osob, je systém výpočtu poplatků za využívání kmitočtů, který podle kritiků znevýhodňuje malé operátory se sítí menších vysílačů oproti velkým operátorům, které pokryjí kraj z jediného velkého vysílače. „Poplatky za kmitočty by se měly platit v poměru k reálně pokrytým obyvatelům / území bez ohledu na počet vysílačů a vyzářený výkon. Protože z logiky věci je nefér, aby třeba CRA platily 1× 100 000 Kč za jeden 10 kW vysílač, ale menší provozovatel pokryl stejné území například třemi vysílači po 5 kW a platil 250 000 Kč,“ uvedl ve své připomínce člověk, který se podepsal jako Michal Qualizza. Podle Michala Pomeisla by ČTÚ měl v době výstavby sítí operátory podpořit dočasným snížením těchto poplatků.

Co se stane se starými sítěmi DAB+? Většině vyprší licence ke konci roku

Kompletní znění připomínek k návrhu aktualizace Plánu využití rádiového spektra pro kmitočtové pásmo 174–380 MHz naleznete zde.