Uplynulý rok přinesl řadu zajímavých zvratů v terestrickém televizním vysílání. Tím nejzásadnějším bylo až v jeho závěru rozhodnutí Světové radiokomunikační konference WRC-23 o zachování pásma UHF pro televizní vysílání minimálně do roku 2031. Několik důležitých změn ale proběhlo i na domácí scéně.

OBSAH VYSÍLÁNÍ

ČT spustila další mutace ČT 1, CRA plnily multiplex 23

Rok 2023 přinesl několik změn v programové nabídce DVB-T2. Zatímco sítě provozované nebo zajišťované Českými Radiokomunikacemi (CRA) získaly několik nových klientů a rozšířily programovou nabídku, konkurenční operátor Digital Broadcasting o klienty přicházel. 1. března odstartovala v celoplošném multiplexu 23 hobby televize Spektrum Home od společnosti AMC Networks International. O měsíc později, 3. dubna, zahájila Česká televize v multiplexu 21 vysílání dalších dvou regionálních mutací programu ČT 1 označovaných jako ČT 1 JZC a ČT 1 SVC. Jejich náplň je shodná s dalšími mutacemi ČT 1 s výjimkou pořadu Události v regionech, který tak má nově pět mutací: pražskou a středočeskou, pro jihozápadní Čechy, severovýchodní Čechy, jižní Moravu a severní Moravu.

Ještě před tímto rozšířením nabídky České televize ukončila 31. března hudební televize Óčko Black zkušební vysílání v celoplošném multiplexu 24, kde byla dostupná od listopadu 2022. Tento program ale zůstává v terestrické nabídce v Regionální síti 8 a 12, které provozují CRA, ovšem ve standardu DVB-T (pro diváky se tím nic nemění, jejich DVB-T2 televizory signál DVB-T dokáží přijmout a zpracovat). 27. dubna odstartovala v celoplošném multiplexu 23 nová plnoformátová televize A11, která navázala na již existující Náš Region TV, což byla přejmenovaná Regionálnítelevize.cz. Její provozovatel, mediální dům A11, plánoval do konce roku 2023 spustit ještě dva televizní kanály, nakonec se tak ale nestalo (avizovaný byl zejména sportovní program A11 Sport, označovaný také jako Arena TV a později Sporty TV).

Multiplex 23 má místo pro sedm televizí Dvě pozice CRA obsadí začátkem roku

Multiplexu 24 ubývali klienti, odstartovala iVodárenství TV

První červencový den ukončil celoplošný multiplex 24 šíření programů Ukraine Pluto TV a Info TV Brno a Jižní Morava. Ukrajinskou televizi 1 + 1 vypnuly již v lednu také CRA v multiplexu 23. 13. července pak definitivně ukončil vysílání motoristický kanál Sport 5, který využíval pro šíření signálu celoplošný multiplex 24. Následně 26. července vypnuly CRA na jeden den signál programu Barrandov Krimi v multiplexu 23, protože jeho provozovatel měl vůči operátorovi sítě nesplacené pohledávky za vysílání všech tří programů skupiny Barrandov. Vysílání bylo posléze obnoveno a následně na podzim došlo ke změně vlastnické struktury skupiny Barrandov, v níž poloviční podíl získal Jan Čermák, který odkoupil pohledávky mediální skupiny Jaromíra Soukupa. 13. prosince zahájila v multiplexu 23 vysílání nová teleshoppingová televize Hit TV.

Celkem tak za rok 2023 v českých terestrických televizních sítích zahájilo vysílání pět nových programů (včetně dvou nových mutací ČT 1), zatímco dva celoplošné a jeden regionální televizní program terestrické vysílání opustily. Celoplošně tak ve čtyřech sítích DVB-T2 vysílalo ke konci roku 2023 celkem 46 televizních programů, včetně jejich různých mutací (dvojí vysílání hlavního programu Novy v sítích 23 a 24 nepočítáme za dva kanály, ale za jeden). V multiplexu 24 pak vysílalo ještě 12 regionálních televizí a v regionálních sítích CRA další tři televizní stanice, zatímco u regionální sítě Progress Digital pouze jediný. U dalších regionálních multiplexů jiných operátorů docházelo jen ke kosmetickým změnám. Jedinou významnější novinkou byl start odborně zaměřené televize iVodárenství TV v Regionální síti 11, k němuž došlo až 14. listopadu oproti původně deklarovanému březnovému termínu.

Začalo vysílání iVodárenství TV Televizní stanice o vodě

VYSÍLAČE A POKRYTÍ

Digital Broadcasting zahušťoval vysílací síť 24

Zatímco celoplošný multiplex 24 letos přišel o několik klientů a jejich programové pozice nezaplnil novými, jeho provozovatel, společnost Digital Broadasting, pokračoval ve zlepšování pokrytí. 28. června spustil nový dokrývač ve Zbirohu na kanálu 21, 8. října pak výrazně navýšil výkon základního vysílače Brno – Hády z původních 5 kW až na 20 kW a ke konci roku začal připravovat ke spuštění nový vysílač pro Ústí nad Labem v lokalitě Kukla, který má vysílat výkonem 10 kW. Operátor tak pokračoval ve zlepšování pokrytí sítě, jemuž se věnoval i celý předchozí rok, kdy spustil několik vysoce výkonných vysílačů. Na druhou stranu, sesterská společnost Progress Digital na sklonku letošního roku vrátila Českému telekomunikačnímu úřadu (ČTÚ) většinu individuálních oprávnění pro kmitočty Regionální sítě 7 a ponechala si pouze kmitočty v Praze a Brně.

Regionální síť 7 měla dlouhodobě problém sehnat klienty a operátor v ní šíří pouze vlastní promo kanál s názvem „TV přes anténu“, který však vysílá i v celoplošném multiplexu 24. Od 20. listopadu je RS 7 dostupná pouze z pražského vysílače City Tower a brněnského vysílače Jihlavská. Dalších 16 lokalit síť opustila (některé z nich ani nevyužívala). Oproti tomu konkurenční Regionální síť 8 provozovaná CRA si nadále udržuje dva klienty s třemi programy (dvě stanice hudební televize Óčko – Óčko Expres a Óčko Black – a druhý program křesťanské TV Noe, který vysílá pod názvem Noe+).

Multiplex 24 zlepší pokrytí v Ústí nad Labem Spustí nový vysílač Kukla

Regionální síť 11 pokračovala v expanzi mimo Vysočinu

V expanzi letos pokračoval i operátor Fiera Touch, který stojí za Regionální sítí 11. Hned zkraje letošního roku rozšířil vysílání do Plzně, kde využívá vysílač Sytná na kanálu 47. Jinak je tento multiplex možné zachytit především na Vysočině, protože původně vznikl jako distribuční cesta pro signál regionální televize iVysočina.cz, jež je provázaná se stejnojmenným internetovým portálem. Síť kromě tohoto programu šíří také televizi iVodárenství a také regionální stanici TV KLADNo.1, pro příští rok pak plánuje zařazení dalších programů. Kromě Vysočiny má Regionální síť 11 vysílače i v Praze, Českých Budějovicích, Zlínu, Kladně či Berouně. Většinou jsou umístěné na komínech nebo vodojemech, což souvisí s úzkou spoluprací operátora s vodárenskými společnostmi.

AKVIZICE A PERSONÁLIE

CRA koupily operátora pražské Regionální sítě 4, TV Barrandov má dva majitele

Na samém konci roku 2023 došlo k akvizici operátora pražské Regionální sítě 4, společnosti Prague Digital TV, Českými Radiokomunikacemi. CRA mají získat stoprocentní podíl ve firmě, která provozuje tři pražské vysílače DVB-T2 v lokalitách Ládví, Strahov a Zelený pruh. Síť má jediného klienta, metropolitní stanici Praha TV, ale v minulosti pronajímala většinu své kapacity provozovateli satelitního Skylinku, který jejím prostřednictvím zkoušel vstoupit do terestrického televizního vysílání s placenou programovou nabídkou. Záměr se ale nevydařil a Skylink se z DVB-T2 po necelých dvou letech stáhl. Tato epizoda má jeden pozitivní závěr, kterým byl dobrovolný přechod Regionální sítě 4 z vysílacího standardu DVB-T na novější standard DVB-T2. Jde o jedinou regionální terestrickou televizní síť v České republice, která tak učinila (jinak v DVB-T2 vysílají pouze celoplošné multiplexy).

Významnou změnou, k níž došlo letos na podzim, byl i vstup Jana Čermáka, obchodníka s pohledávkami, do mediálních společností Jaromíra Soukupa, a to včetně provozovatele televizní skupiny Barrandov. Čermák se Soukupem se tak nyní dělí o všechny tyto společnosti půl na půl, přičemž ale novou výkonnou ředitelkou Barrandova i dalších firem se stala Andrea Geyer dosazená Janem Čermákem. Stav, kdy jednu firmu ovládají půl na půl dva majitelé, ale není dlouhodobě udržitelný a tak se očekává, že Čermák postupně ovládne jak skupinu Barrandov, tak další mediální firmy Jaromíra Soukupa, konsoliduje je a ve střednědobém horizontu je prodá.

CRA získají další DVB-T2 síť v Praze Koupí operátora Regionální sítě 4

Nastoupil nový generální ředitel České televize Jan Souček

V červnu vyvrcholilo výběrové řízení na generálního ředitele České televize, z něhož vzešel jako vítěz dosavadní šéf brněnského studia ČT Jan Souček. Po dvanácti letech tak v čele ČT vystřídal Petra Dvořáka, proti němuž vznikla v Radě ČT skupina odpůrců. Souček už během konkurzu neskrýval přesvědčení, že terestrické televizní vysílání je na ústupu a postupně ho nahradí online služby, kterým chce věnovat zvýšenou pozornost. Tuto svoji tezi opakoval i po svém zvolení a nástupu do funkce. Do konce současného Součkova mandátu, tedy do roku 2029, se však na terestrickém televizním vysílání nemá nic měnit a ani zákon nepředpokládá, že by ČT měla opouštět terestrickou televizní platformu, která je pro ni hlavním distribučním kanálem a jejímž prostřednictvím má pokrývat minimálně 95 procent populace Česka.